Троцина Антон Трохимович

Троцина Антон Трохимович, сотник срібнянський (1707–1739):
Печатка від 1720–1733 рр.:

В полі печатки серце під рицарським хрестом; згори шоломова корона, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: АТ.

овальна, розмір 22х20 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50741; спр. 50742. 1733 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 345, арк. 12v; спр. 986, арк. 3; спр. 1009, арк. 27, 28. 1720–1729 рр.

Олег Однороженко