Троцина Кирило Трохимович

Троцина Кирило Трохимович, сотник новомлинський (1722–1727):
Печатка від 1724–1725 рр.:

В полі печатки серце, навколо намет; згори літери: КТ, здолу літери: СН.

восьмикутна, розмір 17х17 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 1337, арк. 4; спр. 18585, арк. 15v, 20v. 1724–1725 рр.

Олег Однороженко