Тристенський Вороницький Матуш Войнич

Матуш Войнич зі Збаража Вороницький князь Тристенський (1565–1613):
Печатка від 23.1.1584–27.4.1584:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над шестипроменевою зіркою; згори літери: M + Z + V.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 19, арк. 3. 1584 р.
AGAD, AZ, Sygn. 2633, st. 60. 23.1.1584.
ANK, AS, Teka ХVІ, Plik 12. 27.4.1584.

Публікації:
Алфьоров О. Шляхетська сфрагістика. – Табл. 3, мал. 1. 1584 р.

Матуш Войнич зі Збаража Вороницький князь Тристенський (1565–1613):
Печатка від 1586–1599 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: MZ, обабіч літери: SK.

восьмикутна, розмір 18х16 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka ХХІІІ, Plik 14; Plik 70; Teka XХІІІ, Plik 77; ZR, Rkps 65, st. 7. 1586–1599 рр.

Матуш Войнич зі Збаража Вороницький князь Тристенський (1565–1613):
Печатка від 1601 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, навколо щита намет; навколо літери: MZSK.

прямокутна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka 101, Plik 34, st. 3. 1601 р.

Олег Однороженко