Царичанка

Прорис печатки від 1667 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори, згори дві восьмипроменеві зірки; над щитом забороло, в нашоломнику восьмипроменева зірка, навколо щита намет; згори літери: ПМЦ.

восьмикутна, розмір 23х20 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1336, оп. 1, спр. 109, арк. 4v, 8 («… а оказалась одна печать мѣcтечка Царичанки приложенная на купчей писанной въ 1667-м году, но можетъ ли почестся оная за гербъ, покрито неизвѣстностію …», прорис).

Печатка від 1721–1731 рр.:

В полі печатки літера Ц; згори забороло під шоломовою короною, навколо намет; здолу перехрещено дві галузки; згори літери: ПГ.

восьмикутна, розмір 16х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 54481, арк. 191v, 196v. 1721 р.
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 34, арк. 80v. 1731 р.

Олег Однороженко