Цебровський Петро зі Стоків

Цебровський (Браницький Цебровський) Петро зі Стоків, земянин львівський:
Печатка від 13.12.1464:

В полі печатки іспанський щит, на якому половина лосося (герб Голобок).
Напис по колу: s • petrus czekowsky

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190 («Petrus Czebrowsky de Stoky»).

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105. 13.12.1464.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 23, il. 34. 13.12.1464.

Олег Однороженко