Цеценівський Німець

Цеценівський Німець, пан волинський:
Печатка від 12.11.1467–9.2.1469:

В полі печатки круглий щит, на якому знак у вигляді вістря стріли в колі.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ П …

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
ANK, AS, Perg. 90; Perg. 92. 12.11.1467–9.2.1469.

Публікації:
Archiwum książat Sanguszków. – Tom I. – S. 64, n. 68, tab. ІІІ. 9.2.1469.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 209, il. 350. 9.2.1469.

Олег Однороженко