Циганок Іван

Циганок Іван, полковий канцелярист:
Печатка від 1770 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому вензель; над щитом князівська корона, навколо щита намет.

овальна, розмір 22х20 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52316. 1770 р.

Олег Однороженко