Туловський Іван

Туловський Іван (Іоан, Іона, Вана, Оана) пан від Тулови, пан радний молдавський (1401–1425), жупан (1414–1422), дворник сучавський (1401–1424):
Печатка від 6.10.1407–13.12.1421:

В полі печатки готичний щит, на якому знак у вигляді хвилястого пояса.
Напис по колу: + S • DOMI * N … * I * IOANIS •

кругла, розмір 28 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5304 (6.10.1407, «панъ Оана дворникъ»).
AGAD, Perg. 5308 (13.12.1421, «панъ Ванъ дворникъ»).

Публікації:
Bogdan I. Album paléographique moldave. – n. 86. 6.10.1407–13.12.1421.
Cernovodeanu D. Ştiinţa şi arta heraldică în România. – P. 381, pl. 87, il. 2. 6.10.1407–13.12.1421.
Matei M.D., Emandi E.I., Monoranu O. Cercetări arheologice. – Pl. І. 6.10.1407–13.12.1421.
Şimanschi L. Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti. – P. 154, il. 2–3. 6.10.1407–13.12.1421.

Олег Однороженко