Туловський Лазар Дворникович

Туловський Лазар Дворникович пан від Тулови, пан радний молдавський (1432–1456):
Печатка від 4.6.1433–[5.6.1456]:

В полі печатки готичний щит, на якому знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям додолу під покладеною набік літерою И в супроводі двох шестипелюсткових квіток.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ПАНА ЛАЗАРА ТҮЛОВСКОГО

кругла, розмір 18 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5317 (4.6.1433, «панъ Лазоръ Түловскии»).
AGAD, Perg. 5367 (19.9.1436, «пань Лазаръ ѿ Түловы», напис на паску: «Пєчатъ пана Лазора»).
AGAD, Perg. 5365 (22.8.1448, «панъ Станчүлъ и братъ єго панъ Лазаръ», стерта).
AGAD, Perg. 5384 (5.6.1456, «пана Лазора», відірвана).

Олег Однороженко