Тур Стефан Вікторин

Тур Стефан Вікторин, гродський суддя пинський:
Печатка від 1648–1665 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому три вруба; над щитом забороло, в нашоломнику корчак, з якого виникає пес вліво, навколо щита намет (герб Корчак); згори літери: SVTGSPP.

овальна, розмір 26х21 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6920; спр. 8255; спр. 8256; спр. 8260. 1648–1665 рр.
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 226, арк. 67. 1657 р.

Олег Однороженко