Тутул Іоан

Тутул Іоан (Іон), пан радний молдавський (1459–1510), господарський логофет (1475–1510):
Печатка від 22.5.1476–7.2.1510:

В полі печатки, оздобленому рослиноподібним візерунком, іспанський щит, на якому знак у вигляді літери Т в супроводі п’ятипроменевої зірки та півмісяця, що лежить рогами вправо.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ПАНА ТЪҮТҮЛА ЛОГОФЄТА

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5405 (16.9.1485).
AGAD, Perg. 5375 (12.7.1499, «Іѡн Тъѹтүлъ логофєт»).
AGAD, Perg. 5376 (11.7.1499).
AGAD, Perg. 7395 (14.9.1499, «Іѡн Тъѹтүл логофєт»).
AGAD, Perg. 5409 (22.1.1510).

Публікації:
Bogdan I. Documentele lui Ştefan cel Mare. – Vol. I. – P. 209, poz. 6. 22.5.1476.
Documenta Romaniae Historica. – Seria A: Moldova. – Vol. II. – n. 206, poz. 3. 22.5.1476.

Тутул Іоан (Іон), пан радний молдавський (1459–1510), господарський логофет (1475–1510):
Печатка від 7.2.1510:

В полі печатки, оздобленому рослиноподібним візерунком, іспанський щит, на якому знак у вигляді літери Т.
Напис по колу: + ПЄЧА … ОФЄТА *

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5410 (7.2.1510, «панъ Іѡан Тъүтүл логофєт»).

Олег Однороженко