Тиша Федір

Тиша Федір, пан київський:
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери Х з загнутими в бік кінцями над двома трираменними літерами в Т в стовп; згори літери: F …

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 99. 1569 р.

Олег Однороженко