Тишкевич Логойський Януш Фридрихович граф на Логойську і Бердичеві

Тишкевич Логойський Януш Фридрихович граф на Логойську і Бердичеві, воєвода київський (1630–1649), староста житомирський (1626–1649):
Печатка від 1630–1648 рр.:

В полі печатки бароковий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера, на яких шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори, навколо щита намет (герб Леліва). Напис по колу: • IANVS • A LOHOISKO • TISZKIEWICZ • PALATI • KIIOVIENSIS

овальна, розмір 34х29 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17447; спр. 17456; спр. 17457; спр. 17458; спр. 17463; спр. 17464; спр. 20966; ф. 301, спр. 517 Л, арк. 171v. 1630–1639 рр.
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 54; спр. 12, арк. 18, 23, 26, 27v; ф. 221, оп. 1, спр. 51, арк. 13; ф. 2228, оп. 1, спр. 227, арк. 17, 20, 22, 23v, 73, 83, 86, 93, 94v, 109, 112; спр. 228, арк. 103v, 108, 111v, 116. 1632–1648 рр.

Тишкевич Логойський Януш Фридрихович граф на Логойську і Бердичеві, воєвода київський (1630–1649), староста житомирський (1626–1649):
Печатка від 1639–1649 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера, на яких шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори, навколо щита намет (герб Леліва).
Напис по колу: * IANVS • A • LOHOYSKO : TYSZKIEWICZ : ZYTOMIERSK : CAPITAN

овальна, розмір 35х29 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17456; спр. 17467; ф. 301, спр. 517 Л, арк. 203v. 1639 р.
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 13, арк. 8v, 9v, 12. 1648–1649 рр.

Олег Однороженко