Тишковський Юрій

Тишковський Юрій, земянин київський:
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хвилястої літери М під хрестом з колечком.

овальна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 136v. 1569 р.

Олег Однороженко