Угерський Миколай

Угерський Миколай, королівський ротмистр, земянин перемишльський:
Печатка від 1569–1570 рр.:

В полі печатки іспанський щит, на якому два мисливських ріжка в коло; згори літери: M • V.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ANK, ZR, Rkps 124, st. 405, 407 («Mikołaj Uherski»). 1569–1570 рр.
MNK, Rkps 528, Plik 64 (1569, «Mikolaj Huhersky»).

Публікації:
Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 337, il. 1569 р.

Олег Однороженко