Уманець Пилип Іванович

Уманець Пилип Іванович, полковник ніжинський (1669–1674):
Печатка від 1669–3.7.1670:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому перехрещено дві стріли вістрями додолу, здолу семипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; навколо літери: ФИҮПВЄЦПВSН.

восьмикутна, розмір 19х18 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50455; спр. 50664. 1669 р.
НМІУ, СФДМ, РД-113. 3.7.1670.

Уманець Пилип Іванович, полковник ніжинський (1669–1674):
Печатка від 1672 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому перехрещено дві стріли вістрями додолу, здолу семипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; навколо літери: ФИҮПВЄЦПВSН.

восьмикутна, розмір 19х18 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50665; ф. 8, спр. 1679. 1672 р.

Джерела:
Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 190.
Милорадович Г. Материалы для истории Южной Руси // Черниговские губернские ведомости. – Чернигов, 1858. – № 11. – С. 93–94. 1672 р.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 6. 1672 р.

Олег Однороженко