Усов Федір

Усов Федір, хорунжий стародубської полкової артилерії (1757–1771):
Печатка від 1757 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому вензель; над щитом корона.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52281. 1757 р.

Усов Федір, хорунжий стародубської полкової артилерії (1757–1771):
Печатка від 1763–1771 рр.:

В полі печатки овальний щит, на якому серце, яке пронизують навхрест шпага і стріла вістрями додолу, згори хрестик; над щитом шоломова корона, навколо щита намет; згори літери: ѲҮ.

овальна, розмір 21х20 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52299; спр. 52317; спр. 52318. 1763–1771 рр.

Олег Однороженко