Устивицька сотня

Печатка від 1781 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому довгий хрест; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера під короною, навколо щита намет; в правому горішньому куті літера: П, в лівому горішньому куті літера: Σ, здолу літера: Ѡ.

восьмикутна, розмір 22х17 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 445, арк. 36v, 63v, 67v.

Олег Однороженко