Валченко Василь

Валченко Василь, козак Михайлівської сотні:
Печатка від 1661 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору з відгалуженням ліворуч.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20865. 1661 р.

Олег Однороженко