Валкевич Петро Васильович

Валкевич Петро Васильович, генеральний осавул (1741–1758):
Печатка від 1743–1753 рр.:

В полі печатки овальний щит, на якому знак у вигляді літери М під стрілою, що лежить вістрям вгору; над щитом шоломова корона, здолу перехрещено дві пальмові галузки.

восьмикутна, розмір 23х21 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 55792. 1743 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19976, арк. 3v, 19v, 26v, 29v, 121v. 1752–1753 рр.

Олег Однороженко