Валкевич Іван

Валкевич Іван, бунчуковий товариш:
Печатка від 1778 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді літери М під стрілою, що лежить вістрям вгору; над щитом шоломова корона; згори літери: ІВ.

восьмикутна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 53374. 1778 р.

Олег Однороженко