Валкевич Іван

Валкевич Іван, земський суддя стародубський:
Печатка від 1769 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді літери М під стрілою, що лежить вістрям вгору; над щитом шоломова корона; згори літери: ІВ.

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 53367; спр. 53369. 1769 р.

Олег Однороженко