Валківське комісарство

Печатка від 1767 р.:

В полі печатки двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю під хрестиком, на грудях щиток, на якому вершник на коні вліво, влучає списом змія.
Напис по колу: ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ВАЛКОВСКАГО КОМИСАРСТВА

Публікації:
Материалы для истории колонизации и быта. – С. 214 («Войсковое местечко Валки. Градского особаго гербу нетъ, а имеетъ валковское комисарство печать съ изображеніемъ государственного герба і надписью высочайшого ея императорскаго величества титула и названія сего комисарства»).

Олег Однороженко