Василевич Богдан

Василевич Богдан, земянин київський:
Печатка від 1509 р.:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді кола, обабіч якого два вістря стіли.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 648. 1509 р.

Олег Однороженко