Васючинський Кунашовський Стиборій з Васючина і Конюх

Васючинський Кунашовський Стиборій з Васючина і Конюх, земський підсудок галицький (1435–1459):
Печатка від 27.2.1447:

В полі печатки іспанський щит, на якому трилистник.
Напис по колу: stibori de wasizynsky

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 146. 27.2.1447.

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom ІV. – S. 153. 27.2.1447.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 58, il. 153. 27.2.1447.
Sperka J. Zarys migracji rycerstwa śląskiego na ziemi Rusi Koronnej. – S. 228.

Олег Однороженко