Вехадловський Франтишек

Вехадловський Франтишек, земянин київський:
Печатка від 1648 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, який розтято: в першій частині – червоно-срібна шахівниця; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет (герб Забава); згори літери: FW.

восьмикутна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 13, арк. 6. 1648 р.

Олег Однороженко