Велецький Василь

Велецький Василь, сотник другогадяцький (1715–1737):
Печатка від 1724–1732 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому костурний хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ВВ.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56267. 1717 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 1389, арк. 7; ф. 59, оп. 1, спр. 324, арк. 91. 1724–1732 рр.

Олег Однороженко