Великі Будища

Печатка від 1684 р.:

В полі печатки шіснадцятипроменева зірка над двома шестипроменевими зірками; в нашоломнику три страусових пера; праворуч літера: П, ліворуч літери: В; здолу літера: Б.

восьмикутна, розмір 14х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 14638. 1684 р.

Печатка від 1721–1756 рр.:

В полі печатки серце, на якому перехрещено дві стріли вістрями додолу; над серцем забороло, в нашоломнику хрест з сяйвом, кінці якого прикрашено кулями, навколо три шестипроменеві зірки, навколо серця намет; згори літери: ПГ, здолу літери: ВБ.

овальна, розмір 20х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 54481, арк. 63v, 70v. 1721 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 1453, арк. 9v; спр. 9781, арк. 2; спр. 13880, арк. 4 (1756, Великі Будища). 1725–1756 рр.

Публікації:
Гречило А. Герб та хоругва Великих Будищ. – С. 7, мал. 1725 р.

Олег Однороженко