Веприк

Печатка від 1755 р.:

В полі печатки костурний хрест над могилою, під якою літера: В, в правому горішньому куті літера: П, в лівому долішньому куті літера: Г.

восьмикутна, розмір 20х20 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 72, оп. 2, спр. 22, арк. 19. 1755 р.

Олег Однороженко