Вереміївка

Печатка від 1744 р.:

В полі печатки хрест з потрійним розгалуженням здолу, згори корона, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; навколо рослиноподібний візерунок; згори літери: ПГ, здолу літера: В.

овальна, розмір 21х19 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 18788, арк. 66.

Олег Однороженко