Верещинський Васько з Верещина

Верещинський Васько (Машко) з Верещина, чашник холмський (1436), земський підсудок холмський (1436–1447):
Печатка від 1448 р.:

В полі печатки знак у вигляді двох півкіл з заокругленими кінцями, які з’єднано поясом.
Напис по колу: ПЄЧ …

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 4834. 1447 р.

Публікації:
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 59, il. 156. 1448 р.

Олег Однороженко