Верхняцький Ясько

Верхняцький Ясько, земянин брацлавський:
Печатка від 1579 р.:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді двох довгих хрестів, які з’єднано у вістря і перехрещено; згори літери: ѦВ.

кругла, розмір 14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 7, арк. 3v. 1579 р.

Олег Однороженко