Вешняк Федір Омелянович

Вешняк Федір Омелянович, господарський земянин овруцький:
Печатка від 1528 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді кола з відгалуженням здолу над півколом, що лежить кінцями догори; згори напис: ѲЄ.

восьмикутна, розмір 16х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 663. 1528 р.

Олег Однороженко