Вільгорський Вацлав

Вільгорський Вацлав, підвоєвода київський:
Печатка від 1600–1605 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, який розтято: в першій частині – три лілії в стовп (герб Кирдея); згори літери: WW.

овальна, розмір 17х14 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka ХХІV, Plik 65; Plik 66; Plik 67; Plik 72; Plik 79. 29.8.1601–24.10.1601.
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 40, арк. 1; ф. 256, оп. 1, спр. 53, арк. 13v, 16v, 24v, 33v, 39v, 44v, 49v, 53v, 61v. 1600–1605 рр.

Публікації:
Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические памятники. – Выпуск І. – С. 5, илл. 28. 1601 р.

Олег Однороженко