Вітовський Лукаш

Вітовський Лукаш, підчаший київський (1619–1630), земський підсудок київський (1630–1648):
Печатка від 1603–1628 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому підкова кінцями догори, в колі якої рицарський хрест; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику яструб тримає в лапі підкову кінцями догори, в колі якої рицарський хрест, навколо щита намет (герб Яструб); згори літери: LW.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20640; спр. 20948. 1614–1628 рр.
НМІУ, СФДМ, РД-12, арк. 1. 1617 р.
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 53, арк. 208, 220v; ф. 2228, оп. 1, спр. 118, арк. 1, 3. 1603–1623 рр.

Вітовський Лукаш, підчаший київський (1619–1630), земський підсудок київський (1630–1648):
Печатка від 1635–1639 рр.:

В полі печатки французький щит, на якому підкова кінцями догори, в колі якої рицарський хрест; над щитом забороло, в нашоломнику яструб тримає в дзьобі кільце, навколо щита намет (герб Яструб); згори літери: LW.

овальна, розмір 21х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 23261. 1635 р.
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 227, арк. 46. 1639 р.

Вітовський Лукаш, підчаший київський (1619–1630), земський підсудок київський (1630–1648):
Печатка від 1630–1640 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому підкова кінцями догори, в колі якої рицарський хрест; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику яструб тримає в дзьобі кільце, навколо щита намет (герб Яструб); навколо літери: LWPK.

восьмикутна, розмір 20х18 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 21995; спр. 23254; спр. 23255; спр. 23256; спр. 23271. 1630–1638 рр.
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 12, арк. 35; спр. 75, арк. 5v, 10, 14v; ф. 256, оп. 1, спр. 53, арк. 224; ф. 2228, оп. 1, спр. 227, арк. 40v. 1631–1640 рр.

Вітовський Лукаш, підчаший київський (1619–1630), земський підсудок київський (1630–1648):
Матриця печатки від 1630/1648 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому підкова кінцями догори, в колі якої рицарський хрестик; над щитом забороло, в нашоломнику яструб тримає в дзьобі кільце, навколо щита намет (герб Яструб); навколо літери: LWPK.

восьмикутна, розмір 22,5х20,5 мм.
висота 2,5 мм.
пластина.
мідний сплав.
лиття, гравіювання.
вага 6,2 г.
стан збереження середній.
місце знахідки м. Білогородка Київської області.

Джерела:
МШ, МС-1616.

Олег Однороженко