Вітовський Рафал

Вітовський Рафал, підстароста овруцький, ловчий київський (1600–1622):
Печатка від 15.7.1595–1597:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому підкова кінцями догори, в колі якої рицарський хрест (герб Яструб); згори літери: RW.

овальна, розмір 15х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 33, арк. 1. 15.7.1595.

Публікації:
Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические памятники. – Выпуск І. – С. 4, илл. 22. 1597 р.

Олег Однороженко