Влaдислав Опольський

Влaдислав, великий князь, господар і самодержець Руський (1372–1379, 1385–1387):
Печатка від 9.12.1372–13.1.1379:

В полі печатки князь сидить на троні, в правиці тримає меч, навколо рослиноподібний візерунок, обабіч два щита: на першому – орел (герб Опольського князівства), на другому – лев спинається на скелю (герб Руської землі).
Напис по колу: ladislavs • dei • gracia • dux • opoliensis • et welvnensis • et • terre • russie • domin • et • heres

кругла, розмір 88 мм.

Джерела:
ЛНУ, ЗП, n. 258. 1372 р.
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 8; спр. 10; спр. 12. 9.12.1372–13.1.1379.
AGAD, Perg. 7233; Perg. 7234. 1372–1376 pp.
ANK, AADMK, Perg. 861; ADzT, Perg. 4. 14.12.1372–1375.
MNK, Rkps 1458, karta 62, 65; Rkps 1482, Tom 2, karta 27v.
MNW, NPO 10986, 10987. 1372–1378 pp.

Публікації:
Грамоти XIV ст. – С. 61, n. 29 («пєчат нашєго вєликаго князтва»). 1378 р.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 146, мал. 128.
Історія українського війська. – С. 139, мал.
Історія української культури. – С. 67, мал.
Климкевич Р. Руський лев. – С. 94. 1378 р.
Крип’якевич І., Голубець М. Велика історія України. – С. 374, мал.
Погодин А. Зарубежная Русь. – С. 11, мал.
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom II. – S. 7, n. 2. 1372 р.
Gumowski M. Handbuch der polnischen Siegelkunde. – S. 136–137, n. 113, il. 1378 р.
Gumowski M. Pieczęcie śląskie. – S. 284.
Kuczyński S.K. Polskie herby ziemskie. – S. 23, il. 1372 р.
Mikucki S. Heraldyka Piastów śląskich. – S. 468. 1372–1373 рр.
Piech Z. Ikonografia pieczęci Piastów. – S. 68.
Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich. – S. 318, n. 500, il. 314. 1372 р.
Sochaniewicz K. Herb miasta Lwowa. – S. 69. 1372 р.
Sperka J. Władysław książę Opolski. – S. 290–291, il. 2, 10, 16.
Veldtrup D. Frauen um Herzog Ladislaus. – S. 260–265, il. 10.
Vossberg F. Siegel des Mittelalters. – S. 32, taf. 19, il. 74. 1373 р.

Влaдислав, великий князь, господар і самодержець Руський (1372–1379, 1385–1387):
Печатка від 1373–13.1.1379:

В полі печатки голова князя в оточенні рослиноподібного візерунку, навколо три щита: на першому – орел (герб Опольського князівства), на другому – два мисливських ріжка (герб Велюнського князівства), на третьому – лев спинається на скелю (герб Руської землі).
Напис по колу: ladislavs • dux • opolien • dns • russie • et • welvnens

кругла, розмір 34 мм.

Джерела:
ЛНУ, ЗП, n. 259. 1373 р.
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 12. 13.1.1379.
ANK, ZR, Perg. 84. 2.6.1377.
BCz, Perg. 170; Perg. 173. 16.8.1375–8.11.1377.
MNK, Rkps 1458, karta 65, 66; Rkps 1482, Tom 2, karta 28. 1373 р.

Публікації:
Antoniewicz M. Podstawy i zakres władzy księcia Władysława II opolskiego. – S. 237–238, il. 3, 11.
Mikucki S. Heraldyka Piastów śląskich. – S. 468, tab. 138, il. 193. 1373 р.
Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich. – S. 319, n. 504. 1373 р.
Sochaniewicz K. Herb miasta Lwowa. – S. 69. 1373 р.
Sperka J. Władysław książę Opolski. – S. 291, il. 3, 11.
Vossberg F. Siegel des Mittelalters. – S. 32, taf. 19, il. 75. 1373 р.

Олег Однороженко