Война Казимир Габріель

Война Казимир Габріель, земський суддя пинський:
Печатка від 1679–1692 рр.:

В полі печатки бароковий щит, на якому три мисливських ріжка в зірку; над щитом забороло під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет (герб Трубки); навколо літери: KGWSZP.

овальна, розмір 23х21 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 226, арк. 42, 43v, 44v, 45v, 49v.
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6934; спр. 6941; спр. 6942; спр. 8231; спр. 8234. 1679–1688 рр.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – C. 83, мал. 159. 1692 р.

Олег Однороженко