Войсицький Михайло

Войсицький Михайло, пан волинський:
Печатка від 1537 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, який розтято: в першій частині – знак у вигляді хреста над колом, всередині якого хрест, в другій частині – три вруба; згори напис: МХА.

овальна, розмір 18х16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2071, оп. 1, спр. 29, арк. 1. 1537 р.

Олег Однороженко