Войцехович Петро Іванович

Войцехович Петро Іванович, сотник седнівський (1712–1723):
Печатка від 1716–1719 рр.:

В полі печатки півторараменний вліво хрест з навскісним півраменом над підковою, що лежить кінцями догори; навколо літери: ПІВСС і візерунок.

овальна, розмір 22х19 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50804. 1719 р.

Публікації:
Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 26. 1716 р.

Олег Однороженко