Волчко пан від Липника

Волчко (Вилча) пан від Липника, пан радний молдавський (1400–1439), жупан (1414–1422), господарський дворник (1435–1436):
Печатка від 13.12.1421–13.1.1434:

В полі печатки перевернутий готичний щит, на якому знак у вигляді літери М під вістям стріли.
Напис по колу: + ПЄЧАТ …

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5308 (13.12.1421, «панъ Вилчѧ», відірвана).
AGAD, Perg. 5317 (4.6.1433, «панъ Вылчѧ»).
AGAD, Perg. 5343 (13.1.1434, «панъ Вылча»).

Волчко (Вилча) пан від Липника, пан радний молдавський (1400–1439), жупан (1414–1422), господарський дворник (1435–1436):
Печатка від 3.9.1434–19.9.1436:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді літери М під вістям стріли.
Напис по колу: + ПЄЧТА ВЫЛЧИНА

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5339 (3.9.1434).
AGAD, Perg. 5367 (19.9.1436, «панъ Вилча ѿ Липникъ», напис на паску: «Пєчатъ пана Вылчина»).

Олег Однороженко