Волчкович Михайло

Волчкович Михайло, пан київський:
Печатка від 1499 р.:

В полі печатки знак у вигляді літери М під вістрям стріли.
Напис по колу: П … ВА

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 635. 1499 р.

Олег Однороженко