Волчинський Мирон

Волчинський Мирон, господарський слуга молдавський (1625):
Печатка від 1625 р.:

В полі печатки меч та дві стріли в зірку вістрями вгору, обабіч літери МВ.

овальна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ДАЧО, ф. 1023, оп. 1, спр. 13, арк. 1 (1625, «Мирон Вълчинскїи»).

Олег Однороженко