Волович Григорій Гринькович

Волович Григорій Гринькович, пан радний і хоруговний (1558–1586), господарський дворянин, господарський маршалок (1558–1566), державця ляховицький (1558), староста слонімський (1565–1572, 1582–1586), староста мельницький (1566–1567), каштелян новгородський (1566–1586):
Печатка від 1536–1538 pр.:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді хреста між чотирма півколами та двома літерами М; згори напис: ГРЪ.

кругла, розмір 16 мм.

Джерела:
AGAD, APR, Sygn. 310, st. 3; Perg. 7590. 1536–1538 pр.

Волович Григорій Гринькович, пан радний і хоруговний (1558–1586), господарський дворянин, господарський маршалок (1558–1566), державця ляховицький (1558), староста слонімський (1565–1572, 1582–1586), староста мельницький (1566–1567), каштелян новгородський (1566–1586):
Печатка від 28.7.1566–1571:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді подвійної стріли в стовп; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера, навколо щита намет; згори літери: НW.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka Х, Plik 40. 28.7.1566.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 79, мал. 136. 1571 р.

Волович Григорій Гринькович, пан радний і хоруговний (1558–1586), господарський дворянин, господарський маршалок (1558–1566), державця ляховицький (1558), староста слонімський (1565–1572, 1582–1586), староста мельницький (1566–1567), каштелян новгородський (1566–1586):
Печатка від 30.12.1567–28.1.1572:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді подвійної стріли в стовп; над щитом шолом, в нашоломнику павичеве перо, навколо щита намет; згори літери: GWKN; обабіч дата: 1568.

овальна, розмір 22х20 мм.

Джерела:
AGAD, APR, Sygn. 349, st. 16. 1571 р.
ANK, AS, Teka VІІІ, Plik 62; Teka Х, Plik 141; ZR, Rkps 155, st. 438. 30.12.1567–28.1.1572.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 44, мал. 1571 р.

Олег Однороженко