Вольвановський Данило з Вольванович

Вольвановський Данило з Вольванович, земський підсудок львівський (1539–1547):
Печатка від 1538–24.4.1545:

В полі печатки іспанський щит, на якому шість доземих смуг (герб Набрами); згори літери: DV.
Напис по колу: DANIEL • VOLVANOVSKI • SVBIVD

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 406; спр. 418. 1538–1540 рр.
BCz, Perg. 863. 24.4.1545.

Олег Однороженко