Ворона Гнівош

Ворона Гнівош, намісник дубенський:
Печатка від 1571 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді з’єднаних між собою літер Т і М.

кругла, розмір 15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 530. 1571 р.

Олег Однороженко