Ворона Томило Юхнович

Ворона Томило Юхнович, земянин волинський:
Печатка від 1558 р.:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді літери М; згори напис: ТОМИЛО.

кругла, розмір 15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 673, арк. 2v. 1558 р.

Олег Однороженко