Воронич Федір

Воронич Федір, підчаший і поборця київський (1630–1646):
Печатка від 1643 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому три меча в зірку пронизують яблуко; над щитом забороло, навколо щита намет (герб Гербурт); навколо літери: TWPK.

овальна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 129, арк. 50. 1643 р.

Олег Однороженко