Воронич Філон пан на Шумську

Воронич Філон пан на Шумську, підкоморій і поборця київський (1630–1640):
Печатка від 1635 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому три меча в зірку пронизують яблуко; над щитом забороло, навколо щита намет (герб Гербурт); згори літери: FW.

восьмикутна, розмір 15х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 129, арк. 9. 1635 р.

Олег Однороженко