Вороницький Владислав Корибут Валеріанович

Владислав Корибут Валеріанович зі Збаража князь Вороницький і на Любецькім князівстві:
Печатка від 1747–1751 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, який лежить рогами додолу над шестипроменевою зіркою; за щитом мантія під князівською короною.
Напис по колу: * WLADYSLAW XIAZE KORYBUT Z ZBARAZA NA XIESTWIE LUBECKIM WORONIECKI STARO • LUCKI

кругла, розмір 52 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20648; спр. 20660; спр. 20997; ф. 301, спр. 656 Л, арк. 11. 1747–1750 р.
ANK, AS, Teka IV, st. 375, 383, 396, 415, 423, 471, 479, 486, 498. 1747–1751 рр.

Олег Однороженко